Werkwijze

We gaan graag voor je aan de slag met Pensioen in één dag. Om dit adviestraject efficiënt uit te kunnen voeren hebben we het strak georganiseerd. Met als voordeel dat we de kosten laag kunnen houden en de snelheid hoog, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. 

 

Opdracht

Onderaan dit tekstblok vind je een link naar het opdrachtformulier. Dit formulier vul je verder in vink je voor akkoord. Vervolgens verzend je het opdrachtformulier naar ons. We kunnen dan aan de slag!

Kosten en facturatie

De kosten voor het gehele traject, stap 1 t/m stap 3 bedragen €2.250,- plus € 50,- per werknemer. Wanneer er een bestaande pensioenregeling is, geldt er een toeslag van € 250,-. Alle genoemde bedragen zijn natuurlijk exclusief omzetbelasting.

Onze administratie zal op basis van deze opdracht de eerste factuur maken en aan je toe mailen. We factureren in drie delen: 1/3-deel van de kosten bij de stap 1, vervolgens 1/3-deel bij stap 2 en het laatste 1/3-deel bij stap 3. 

Méér dan 25 werknemers?

Pensioen in één dag is minder geschikt voor werkgevers met méér dan 25 werknemers. Neem in dat geval even contact met ons op, dan zoeken we samen een passende en efficiënte oplossing.

Voorbereiding

Vervolgens willen we natuurlijk veel weten over jou en jouw bedrijf. Want als we goed voorbereid zijn, kunnen we efficiënt werken. En kunnen we onze ene dag waarin we het pensioen van jouw bedrijf regelen goed besteden.

Wanneer wij alles juist en volledig terug ontvangen hebben dan kunnen we beginnen aan onze voorbereiding voor de pensioenadviesdag. We starten hier overigens alleen mee als de factuur voor het eerste 1/3-deel ook betaald is.

Pensioenadviesdag

Wanneer wij onze voorbereiding hebben afgerond maken we een afspraak voor de pensioenadviesdag. Dat doen we bij jou op het bedrijf.

Voor deze adviesdag gelden een aantal spelregels. Zo willen we graag een rustige werkplek met de beschikking over een wifi-internetverbinding. Verder moeten die dag alle beslissers rondom de pensioenregeling beschikbaar zijn. Dan kunnen we door de dag de voortgang bespreken en kunnen uiteindelijk de stukken ondertekend worden. En aan het einde van de dag geven we een presentatie over de nieuwe pensioenregeling aan de medewerkers: ook die moeten dan beschikbaar zijn.

Afronding

Het traject is niet ten einde met de ondertekening van de stukken en de presentatie aan de medewerkers. De pensioenregeling moet immers ook administratief ingeregeld worden door de pensioenuitvoerder. Deze implementatie controleren wij. Evenals alle juridische documenten die nog volgen (pensioenreglement, uitvoeringsovereenkomst) controleren we op juistheid.

In de laatste fase maken we ook afspraken over het beheer van de pensioenregeling. We bieden daarvoor een aantal pakketten op abonnementsbasis.

Afspraken rondom beheer

Als de pensioenregeling eenmaal is afgesloten, moet deze ook onderhouden worden. De meeste mutaties kun je zelf eenvoudig via de portal van de pensioenuitvoerder doorgeven. Heb je daar geen zin in, dan kun je dat ook uitbesteden aan ons. Maar pensioenbeheer is méér dan het bijhouden van het mutatieverkeer. De pensioenadministratie zal moeten worden gecontroleerd en aangesloten worden met de loonadministratie. Nieuwe werknemers moeten voorgelicht worden over de pensioenregeling en eventueel geholpen worden met waardeoverdracht. Binnen de pensioenregeling zijn vaak keuzes te maken en de deelnemers moeten daarin begeleid worden. En verder is er nog een wettelijke zorgplicht van de werkgever, maar ook voor ons als betrokken pensioenadviseur.