Opdrachtformulier

 

 

Akkoord opdracht

Bovengenoemde contactpersoon geeft namens de werkgever opdracht aan Laater B.V. om een pensioenadvies uit te brengen. Hierbij wordt de werkwijze "Pensioen in één dag" toegepast. De werkwijze is nader uitgelegd op deze website.

De contactpersoon bevestigt dat deze (namens werkgever) bevoegd is om deze adviesopdracht aan Laater te verstrekken.

De kosten voor het advies bedragen € 2.250,- plus € 50,- per werknemer. Wanneer er een bestaande pensioenregeling is, geldt een toeslag van € 250,-. De facturatie vindt in drie delen plaats, bij iedere fase wordt steeds 1/3-deel in rekening gebracht. Er wordt door Laater steeds pas gestart met de werkzaamheden wanneer de betreffende deelfactuur is voldaan.

Na acceptatie van de geadviseerde regeling berekenen we éénmalig € 161,- bemiddelingskosten (hierover wordt géén omzetbelasting berekend). De kosten van de administratieve implementatie en controle daarvan bedragen éénmalig € 250 + € 25 per deelnemer.

Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting, behalve daar waar dit expliciet is vermeld.

Op de werkzaamheden door Laater zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn zowel op deze site in te zien en te downloaden als op de website www.laater.nl.

Door onderstaand vakje aan te kruisen en op “verzenden” te klikken gaat het genoemde bedrijf akkoord met deze opdrachtbevestiging, de kosten en de betalingsvoorwaarden zoals genoemd, en met de algemene voorwaarden.


Voorbereiding

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. Omdat we de adviesdag bij jou op je bedrijf efficiënt willen benutten bereiden we ons goed voor. Deze voorbereiding bestaat uit een inventarisatie in drie delen. Hiermee maken we het voor jou zo eenvoudig en behapbaar mogelijk.

Hieronder drie stappen. Deze drie stappen moet je allemaal doorlopen.

Gegevens werkgever

Om ons advies te kunnen gegeven hebben we een aantal gegevens van de werkgever nodig. Hieronder staat een lijstje van documenten die moeten worden ingestuurd. 

 

 

Actueel uittreksel Kamer van Koophandel
Maximaal één jaar oud en de gegevens moeten juist zijn

 

ID-bewijs van tekeningsbevoegde volgens KvK
BSR en pasfoto mogen onherkenbaar worden gemaakt

 

Laatste twee jaarrekeningen van werkgever

   


Upload van het actuele pensioenreglement

   

Wensen, doelstellingen en ervaring

Graag komen we te weten wat nu de wensen zijn van de werkgever over de pensioenregelingen. En welke doelstelling streeft de werkgever na? Deze inventarisatie doen we digitaal. Met onderstaande link kom je in een digitaal vragenformulier terecht. De daar gestelde vragen kunnen daar beantwoord worden en die worden dan automatisch aan ons doorgestuurd.

Probeer de vragen zo natuurlijk (en zo impulsief mogelijk) te beantwoorden. Een antwoord is nooit fout. Wat we proberen met deze vragen is een beeld te krijgen van de wensen van jou als werkgever rondom de pensioenregeling.

Gegevens van de werknemers

De pensioenregeling is natuurlijk bedoeld voor de werknemers. En bij ons advies moeten we wel weten wie deze werknemers zijn.

Hieronder kan een excelbestand worden gedownload. Hierop kunnen de gegevens van de werknemers ingevuld worden. We vragen niet on namen of BSN-nummers, dus de gegevens worden nu nog anoniem verzameld. Als de pensioenregeling straks daadwerkelijk afgesloten gaat worden, hebben we wel alle persoonsgegevens nodig.

Inventarisatie Werknemersgegevens Pi 1 D
Excel – 18,2 KB 525 downloads

 

Insturen van het ingevulde excelbestand