Het opzetten van een nieuwe pensioenregeling kost tijd. Een pensioenregeling is een belangrijke en dure arbeidsvoorwaarde en die verdient aandacht. De wet- en regelgeving is ingewikkeld, de mogelijkheden uitgebreid en vaak moeilijk te doorgronden. De pensioenregeling moet passend zijn bij de wensen en doelstellingen van zowel werkgever als van de werknemers. Dat kàn tegenstrijdig zijn. Natuurlijk moet de pensioenregeling ook betaalbaar zijn: zowel nu als in de toekomst. Daarnaast zijn er veel gegevens nodig, zowel van de werknemers als van het bedrijf voor het maken van de juiste berekeningen.

Efficiënt werken

De kosten bij het opzetten van een nieuwe pensioenregeling lopen vaak ongemerkt op. Laater meent dat dit anders moet en dat dit anders kan. Door het adviestraject zeer strak te organiseren, is er een grote efficiency te bereiken. Bijkomend voordeel is dat we alle betrokkenen maar minimaal hoeven te belasten. Zodanig zelfs dat we dit ‘Pensioen in één dag’ kunnen noemen.

Drie stappen

Pensioen in één dag bestaat uit drie stappen. We beginnen met een grondige en zorgvuldige voorbereiding. Pas wanneer alle gegevens hier compleet zijn, maken we een afspraak met de werkgever voor één dag. Deze dag zijn we op locatie van de werkgever aanwezig en doorlopen we het hele adviestraject: van inventarisatiegesprek tot ontwerp van de pensioenregeling, bespreking hiervan en eventuele aanpassing of bijstelling en daarna het eindadvies. Aan het einde van de dag presenteren we de pensioenregeling aan de medewerkers. De derde stap is dat we de administratieve afronding doen en dat we afspraken maken over de verdere begeleiding bij de pensioenregeling.

Onafhankelijk advies

Pensioen in één dag geeft een onafhankelijk advies over hoe de pensioenregeling voor je bedrijf eruit kan komen te zien. Vervolgens selecteren we de meest passende uitvoerder voor jouw pensioenregeling. En we helpen je bij het afsluiten van de pensioenregeling. Tenslotte controleren we of de implementatie van de pensioenregeling door de pensioenuitvoerder goed is uitgevoerd. We helpen je dus met het complete traject van begin tot eind.

"Pensioen in één dag"  is een activiteit van Laater B.V.

Laater is een pensioenadviesbedrijf voor uitsluitend de zakelijke markt. Je vindt ons op Europark 11 in Oosterhout. 

Laater heeft ook een eigen website: www.laater.nl

Laater is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54150531 en heeft een vergunning voor adviseren in pensioenregelingen bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12041219. Laater is tevens aangesloten bij het Klachteninstituut  KIFID onder nummer 300.015147.

Op alle werkzaamheden van Laater zijn de algemene voorwaarden van toepassing.